Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).

Trưởng phòng

Nguyễn Phúc Huy Tùng
Nguyễn Phúc Huy Tùng

Ngày sinh: 26/1/1969

Email liên lạc: huytung_np@yahoo.com.vn

1. Thành viên các hội đồng, ban chỉ đạo, tổ công tác; phát ngôn theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. Phụ trách trường Bồi dưỡng giáo dục quận. 2. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận về quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục; phối hợp với các tổ chức Đảng, Đoàn thể, phòng ban, đơn vị; thanh tra, kiểm tra, giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục. 3. Bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động, đánh giá cơ sở giáo dục, công chức, viên chức toàn Ngành. 4. Quản lý tài chính, tài sản; xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học toàn Ngành. 5. Hoạt động liên kết đào tạo; xã hội hóa giáo dục; tuyển sinh, thuyên chuyển học sinh toàn Ngành.

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Cúc
Nguyễn Thị Cúc

Ngày sinh: 31/1/1967

Email liên lạc: cuctml.q2.tphcm@moet.edu.vn

Kiều Mỹ Chi
Kiều Mỹ Chi

Ngày sinh: 31/5/1971

Email liên lạc: mychi.q2.tphcm@moet.edu.vn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích