Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).
Chủ nhật, 24/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 1306

Thực hiện công điện hỏa tốc số 7924/CD-UBND ngày 24/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 thông báo: Tất cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (bao gồm các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và đơn vị trực thuộc) thông báo ngay cho giáo viên, học sinh nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Thực hiện công điện hỏa tốc số 7924/CD-UBND ngày 24/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 thông báo: Tất cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (bao gồm các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và đơn vị trực thuộc) thông báo ngay cho giáo viên, học sinh nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017.

http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn/index.php/van-ban-chi-dao-tw-tp/98-thanh-pho/2908-cang-ian-haa-tac-sa-7924-c-ubnd-ngay-24-thang-12-n-m-2017-caa-ay-ban-nhan-dan-thanh-pha-va-viac-cho-hac-sinh-ngha-hac-tr-ac-dian-bian-caa-bao-sa-16

 

Thực hiện công điện hỏa tốc số 7924/CD-UBND ngày 24/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 thông báo:
Tất cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (bao gồm các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và đơn vị trực thuộc) thông báo ngay cho giáo viên, học sinh nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017.
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Huy Tùng 

Tác giả: Đoàn Đức Quí
Nguồn tin: Nguyễn Phúc Huy Tùng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163