Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).
Thứ ba, 8/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 2104

Về lập báo cáo thống kê đầu năm trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

 

Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được báo cáo của các đơn vị trên hệ thống cơ sở dữ liệu cũng như việc hoàn thiện báo cáo sau góp ý. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện việc lập báo cáo trên hệ thống.

Lưu ý: chỉ in và nộp bằng văn bản khi đã được duyệt trên hệ thống.

Danh sách các đơn vị chưa lập báo cáo và chưa hoàn thiện

Bậc học Mầm non

STT

Đơn vị

Trạng thái duyệt/ từ chối

Nội dung duyệt/ từ chối số liệu

1

NT Cà Chua Bi

Từ chối

Không có dữ liệu

2

NT Vàng Anh

Từ chối

- Mẫu Phòng Học chưa thực hiện!

3

MG Ngọc Diệp

Từ chối

- Số Giáo viên không đủ (03 lớp có 1 GV???)

4

MN Khang Phú

Từ chối

- Số Giáo viên không đủ (04 lớp có 2 GV???, nhà trẻ không có giáo viên)

5

MN ABC

Từ chối

- Nhà trẻ không học 2 buổi, không bán trú ????
(vui lòng xem kỹ góp ý để điều chỉnh,
đừng bắt tôi phải sửa đi sửa lại hoài©)

6

MG Cỏ Non

Từ chối

- Toàn trường không bán trú ????
- 01 giáo viên không có trình độ sư phạm (chưa qua đào tạo)?
- Phòng học chưa có số liệu

7

MN Chào Bạn Nhỏ

Từ chối

- Không có Ban Giám hiệu?
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

8

MN Tương Lai

Từ chối

- Số học sinh 2 buổi, bán trú chưa đúng
- Số giáo viên chưa qua đào tạo: Nhà trẻ 01 GV, Mẫu Giáo 04 Gv????
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

9

MN Ngôi Nhà ETON

Từ chối

Mẫu phòng học chưa thực hiện

10

MN Ánh Cầu Vồng

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú.
- Hiệu trưởng và 02 giáo viên nhà trẻ chưa qua đào tạo sư phạm ?
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

11

MN Chân Xinh

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú.
- Hiệu trưởng và 03 giáo viên mẫu giáo chưa qua đào tạo sư phạm ?
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

12

MN Sơn Ca

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú (Mẫu Giáo)
- Mẫu NSNN chưa thực hiện

13

MNTT Montessori

Từ chối

- Hiệu trưởng không có trình độ sư phạm? (xem mục [41])

14

MN Việt Mỹ Sài Gòn

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú (Mẫu Giáo)
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

15

MNTT Thần Đồng

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

16

MN Chú Ong Vui Vẻ

Từ chối

- Hiệu trưởng không có trình độ sơ phạm ?

17

MNTT Hừng Đông

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng không có trình độ sư phạm? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- 05 GV mẫu giáo, 04 GV nhà trẻ CHƯA QUA ĐÀO TẠO ??? (xem mục [41]….)
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

18

MN Viên Ngọc Sáng

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Còn 1 GV nhà trẻ và 1 GV MG chưa qua đào tạo ???? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

19

MN Yêu Con

Từ chối

- Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng không có trình độ sư phạm? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- Còn 3 GV nhà trẻ và 5 GV MG chưa qua đào tạo ???? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

20

MNTT Bé Yêu

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng không có trình độ sư phạm? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- Tất cả giáo viên không có trình độ SƯ PHẠM ? (xem mục [41]…)

21

MN Trẻ em quốc tế Smartkids

Từ chối

- Mẫu phòng học chưa thực hiện

22

MN Thành Phố Tuổi Thơ

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Cán bộ quản lý không có ?
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

23

MN Mỹ Đức

Từ chối

- Mẫu phòng học chưa thực hiện

24

MNTT Hoa Hướng Dương

Từ chối

- Mẫu phòng học chưa thực hiện

25

MNTT Mặt Trời Nhỏ

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú (mẫu giáo)
- 02 gv nhà trẻ + 01 GV mẫu giáo chưa qua đào tạo ? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

26

MN Hoa Diên Vĩ

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Hiệu trưởng không có trình độ sư phạm? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- 01 GV mẫu giáo không có trình độ sư phạm ? (xem mục [41]…)
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

27

MN Tuổi Thơ Kỳ Diệu

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú (nhà trẻ)
- 01 GV mẫu giáo không có trình độ sư phạm ? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

28

MNTT ĐÔNG BẮC

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- BGH + GV không có trình độ sư phạm ? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

29

MNTT Nhóc Trùm

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

30

MN Thành Phố Tuổi Hoa

Từ chối

- 02 GV nhà trẻ chưa qua đào tạo?
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

31

MN Vịt Con

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

32

MN Hành Tinh Trẻ

Từ chối

- Mẫu phòng học chưa thực hiện

33

MN Nhà Bé Vui

Từ chối

- Xem lại số học sinh 2 buổi, bán trú
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

34

MN Bé Ong Sài Gòn

Từ chối

- 01 GV Mẫu giáo chưa qua đào tạo? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)

35

MN Tài Năng Tuổi Thơ

Từ chối

- Số HS 2 buổi bán trú chưa khớp,
- Mẫu phòng học chưa thực hiện

36

MN Vườn Trẻ Thơ

Từ chối

- Trường không có Hiệu trưởng, Hiệu phó?
- 01 GV nhà trẻ chưa qua đào tạo SP? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)

37

MN Bước Chân Tuổi Thơ

Từ chối

- Mẫu Phòng học chưa thực hiện

38

NT Bảo Hân

Từ chối

- Mẫu Nhân sự, Phòng học: chưa thực hiện

39

NT Hoa Yêu Thương

Từ chối

- Mẫu Phòng học chưa thực hiện

40

MG Trẻ Tài Năng

Từ chối

- Toàn trường chỉ có 1 nhân sự ?

41

NT Hồng Ân

Từ chối

- 01 GV không có chuyên môn Sư phạm ?? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)

42

MG Hoa Phượng

Từ chối

- 02 GV không có chuyên môn Sư phạm ?? (xem mục [41] trong phần hồ sơ nhân sự để chỉnh)
- Mẫu Phòng học chưa có số liệu

43

MN 1 Tháng 6

Từ chối

- Dữ liệu trống!

44

MG Hồng Nhung

Từ chối

- Dữ liệu trống

45

MG Thỏ Trắng

Từ chối

- Mẫu NHÂN SỰ, PHÒNG HỌC chưa có dữ liệu

46

NT Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Từ chối

- Mẫu Phòng học chưa thực hiện

1

MG Hoa Mai

Chưa gửi

 

2

MN Trẻ Em Sài Gòn

Chưa gửi

 

3

MN Khôi Nguyên

Chưa gửi

 

4

MN Hoa Anh Đào

Chưa gửi

 

5

MN Sao Việt

Chưa gửi

 

6

MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ

Chưa gửi

 

7

MN Thành Phố Nhỏ

Chưa gửi

 

8

MNTT Hoa Bồ Công Anh

Chưa gửi

 

9

MN Cỏ 3 Lá

Chưa gửi

 

10

MN Chuồn Chuồn Kim

Chưa gửi

 

11

MN Nhà Của Bé

Chưa gửi

 

12

NT Hoa Sữa

Chưa gửi

 

13

MN Bàn Tay Thiên Thần

Chưa gửi

 

14

MN Vương Quốc KiKo

Chưa gửi

 

15

MG Hoa Xuyến Chi

Chưa gửi

 

16

NT Ngôi Sao Nhỏ

Chưa gửi

 

17

Banh và Bi

Chưa gửi

 

18

NT Mầm non Xanh

Chưa gửi

 

19

MN QT Pháp Việt Thiên Thần

Chưa gửi

 

20

MN Phần Lan

Chưa gửi

 

21

MN Global Ecokids

Chưa gửi

 

22

NT Thảo Uyên

Chưa gửi

 

23

NT Việt Anh

Chưa gửi

 

24

MG Gia An

Chưa gửi

 

25

MN Bầu Trời Xanh

Chưa gửi

 

26

MN Mặt Trời Hồng

Chưa gửi

 

27

NT Ước Mơ

Chưa gửi

 

 

Bậc học tiểu học

STT Đơn vị Trạng thái gửi Ngày duyệt/ từ chối
1 TH Huỳnh Văn Ngỡi Chưa gửi
2 TH Nguyễn Văn Trỗi Chưa gửi
3 TH Bình Trưng Đông Chưa gửi
4 TH Trường Anh Chưa gửi

 

Bậc học Trung học cơ sở

 

STT

Đơn vị

Trạng thái gửi

Ngày duyệt/ từ chối

1

Nguyễn Văn Trỗi

Chưa gửi

 

2

Lương Định Của

Chưa gửi

 

3

Trần Quốc Toản

Chưa gửi

 

4

TH&THCS Tuệ Đức

Từ chối

Biểu trống, không có số liệu

 

(Số liệu được cập nhật đến 17h00 ngày 07.10.2019)


Tác giả: Đoàn Đức Quí

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163