Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).
Thứ bảy, 1/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 1815

Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

  Tải bản PDF 46cona_12202011.pdf

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /GDĐT

Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra

trong trường học.

Quận 2, ngày 01 tháng 02 năm 2020

                  

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS;

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc.

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra (sau đây gọi tắt là dịch Corona) đang diễn biến rất phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố “tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu”.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương;

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố tại Hội nghị ngày 31 tháng 01 năm 2020;

Thực hiện văn bản số 286/GDĐT-VP ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra trong trường học,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn quận quán triệt, triển khai khẩn cấp một số biện pháp sau:

1. Phân công các bộ phận cập nhật, theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lý trực tiếp (Ủy ban nhân dân quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận), Trung tâm Y tế quận; cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, các thông tin chính thống để triển khai, phổ biến nhanh chóng, đầy đủ trong các cơ sở giáo dục.

2. Từ nay đến trước khi học sinh đi học lại (ngày 03 tháng 02 năm 2020), các cơ sở giáo dục chủ động liên hệ với phụ huynh học sinh nhằm:

- Nắm tình hình học sinh trong những ngày nghỉ Tết, những trường hợp học sinh có đến những vùng có dịch, các em có các triệu chứng sốt, ho, khó thở,… phải được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám; không cho các em đến trường khi sức khỏe chưa ổn định.

- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho phụ huynh; học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, mang theo nước súc miệng và nước rửa tay; những em có một số biểu hiện của bệnh đường hô hấp như ho, sổ mũi… phải đeo khẩu trang cả trong lớp học.

- Thường xuyên cung cấp kịp thời các thông tin chính thống, cập nhật về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch của nhà trường để phụ huynh có nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn.

3. Các nhà trường cũng thông tin đầy đủ cho toàn thể giáo viên, nhân viên của trường; liên hệ với y tế địa phương và chủ động trang bị sẵn khẩu trang, nước súc miệng, nước rửa tay, sẵn sàng cung cấp (miễn phí) cho giáo viên, học sinh quên mang theo; tổ chức vệ sinh sạch sẽ trường lớp, phòng học, nhà vệ sinh,…

4. Mọi trường hợp bất thường phải được thông báo kịp thời, chính xác, đầy đủ về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Quận ủy Quận 2;

- TT UBND Quận 2;

- TT Y tế Quận 2;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phúc Huy Tùng

 

Tác giả: Đoàn Đức Quí

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163