Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).
Thứ bảy, 1/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 1757

Về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học

Về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 45/GDĐT.

Quận 2, ngày 31 tháng 01 năm 2020

Về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học

 

             

Kính gửi:

                                      - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;    

- Các đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện Công văn số 260/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31/01/2020 về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện một số hướng dẫn một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học cụ thể như sau:

1. Thực hiện Công văn 42/GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 30/01/2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

2. Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh, các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa).

4. Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo và Bà Nguyễn Thị Tú Ni, chuyên viên phụ trách công tác y tế Phòng Giáo dục và Đào tạo ĐT: 0939150446.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Phúc Huy Tùng

 

Tác giả: Đoàn Đức Quí

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163