Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).
Thứ bảy, 21/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 7195

Đề thi Học sinh giỏi năm 2017 - 2018 (vòng 1)

de_hsg1718_tinhoc_q2vong1_2110201712.pdf

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI

CẤP QUẬN NĂM HỌC 2017 – 2018

(Vòng 1)

MÔN :TIN HỌC

Thời gian làm bài: 120 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

 

Đề gồm 2 trang  5 câu, tổng số 20 điểm. Các em tạo thư mục theo hướng dẫn của giám thị và lưu các bài vào thư mục trên với tên Cau1.pas, Cau2.pas, Cau3.pas, Cau4.pas, Cau5.pas.

Học sinh sử dụng Pascal để viết các chương trình thực hiện các nhiệm vụ sau:

Câu 1 (4 điểm): Bội chung nhỏ nhất

Nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên dương a, b. Xuất ra màn hình bội chung nhỏ nhất của a,b.

Ví dụ:

Input

Output

Chú thích

a = 3

b = 4

BCNN = 12

 

a = 12

b = 8

BCNN = 24

 

 

 

Câu 2 (4 điểm): Ước nguyên tố

            Nhập vào bàn phím số X (nguyên dương) và xuất ra màn hình tất cả các ước nguyên tố của X, nếu không có số nào thì xuất “Khong co”. (Một số được gọi là số nguyên tố nếu lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước là 1 và chính nó).

Ví dụ:

Input

Output

Chú thích

X = 8

2

Ước của 8 ={1,2,4,8} Trong các ước này chỉ có 2 là số nguyên tố

X = 16

2

Ước của 16 ={1,2,4,8,16} Trong các ước này chỉ có 2 là số nguyên tố

X = 24

2 3

Ước của 24 ={1,2,3,4,6,8,12,24} Trong các ước này chỉ có 2,3là số nguyên tố

Câu 3 (4 điểm): dãy lưỡi cưa

Một dãy được gọi là lưỡi cưa nếu dãy này không có chứa số 0 và trong 3 số liên tiếp bất kỳ đều có một số dương nằm giữa hai số âm hoặc một số âm nằm giữa hai số dương.

Yêu cầu:

Nhập vào từ file LuoiCua.in, có cấu trúc:

  • Dòng 1: số n
  • Dòng 2: n số, mỗi số cách nhau ít nhất 1 khoảng trống

Xuất kết quả ra file LuoiCua.out, gồm 1 dòng duy nhất: La day luoi cua (nếu dãy trên là dãy lưỡi cưa) hoặc KHONG la day luoi cua (nếu dãy trên không là dãy lưỡi cưa)

Ví dụ:

Input

Output

5

1 -5 4 -9 6

La day luoi cua

5

1 5 4 -9 6

KHONG la day luoi cua

 

Câu 4 (4 điểm): Loại bỏ phần tử thừa

Cho xâu S gồm các ký tự chữ cái, số và khoảng trống. Một ký tự được gọi là thừa nếu nó xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong S.

Nhập và xâu S và xuất ra xâu S sau khi loại bỏ các ký tự thừa.

(Lưu ý: không phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Ví dụ:

Input

Output

Chú thích

Toi yeu Quan 2

Toi yeuQan2

Chữ u và khoảng cách được loại bớt

Hoc Sinh GIOI

Hoc SinG

 

 

Câu 5 (4 điểm):  Tiền cước điện thoại

Hiện nay các nhà mạng đã thay đổi cách tính cước của cuộc gọi, trước kia tính theo phút, hiện nay họ tính theo Block. Mỗi Block 6 giây. Để tính cước của một cuộc gọi người ta chỉ lấy số Block nhân với giá tiền của mỗi block (mỗi block hiện nay giá 200đ).

Yêu cầu: nhập vào từ bàn phím số a là thời gian cuộc gọi (tính theo đơn vị giây) và xuất ra màn hình số tiền phải trả.

Ví dụ:

Input

Output

Chú thích

15

600

 

18

600

 

12

400

 

 

 

--- Hết ---

(Giám thị không giải thích gì thêm, học sinh không được sử dụng tài liệu )

Tác giả: Đoàn Đức Quí

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163